Hele fylket tappet for statlige jobber - kjempevekst i Trondheim

I seks trønderske kommuner står bare Nav-skiltet igjen. I Steinkjer har staten satset med den ene hånden og tatt med den andre.

Statens vegvesen Steinkjer.  Foto: David Engmo

I «bygdenes by» vet de betydningen av de offentlige arbeidsplassene. Her etterlot Forsvaret seg et vakuum da de forsvant på 90-tallet.