- Vi er bekymret for skolene som har smitte nå

Nå prioriterer smittesporingen å kontakte personer under 20 år med positiv covid-19-test. Og de er helt avhengige av skolene for lykkes. 

Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim. Hun advarer mot å legge for mye ansvar for smittesporing på skolene.   Foto: Vegard Eggen

Et nytt testregime i Trondheimsskolen skal bidra til at det blir færre karantener, mindre venting på tester og tryggere for elevene å være i skolen på grønt nivå.