Sier ja til flere store boligprosjekt i Trondheim

Mangel på skolekapasitet i området har satt flere boligprosjekt i Trondheim på vent. Nå mener politikerne de har funnet en løsning.

Skissen viser de to første byggetrinnene på Fullriggerøya på Grilstad marina. Bygningsrådet går nå trolig inn for å gi andre byggetrinn dispensasjon fra kravet om skolekapasitet.  Foto: Grilstad marina

– For oss er dette kjempeviktig. Vi har en organisasjon som vi må ha i arbeid. De første 115 av totalt 400 boenheter på Fullriggerøya på Grilstad marina overleveres nå. Søknaden som vi nå ser ut til å få innvilget, gjelder de neste 104 boenhetene. Det er viktig for oss å ha forutsigbarhet og kontinuitet med det vi driver med. Derfor er jeg veldig glad for det som nå ser ut til å bli vedtatt, sier daglig leder Aurora Koteng i Grilstad marina.