- Sånn som det står nå, er dette helt uansvarlig

Fastlege Nils Ivar Leraand mener kommunen ofrer liv og helse for den nye sykkelveien i Fjordgata. Han er redd veien vil føre til ulykker.

Fastlege Nils Ivar Leraand er bekymret for hvordan pasientene skal komme seg til og fra legekontoret, når sykkelveien i Fjordgata står ferdigstilt.  Foto: Kim Nygård

– Senest i dag fortalte noen pasienter at de føler seg veldig utrygge, fordi det er så kaotisk her, sier Nils Ivar Leraand.