Har kjøpt seks eneboliger for å bygge blokker på Byåsen

Eiendomsselskapet ser for seg rundt 60 nye boenheter på tomtene der det i dag står seks eneboliger.

Slik er en av skissene som illustrerer prosjektet som skal behandles av bygningsrådet. Lerka bolig presiserer at skissene er utdaterte.   Foto: Arkitekturfabrikken

Tomtene Lerka bolig har sikret seg er på totalt 11,7 dekar på Nedre Byåsen i Trondheim. De har store utviklingsplaner for det som i dag er Gamle Åsvei 44, 44 A, Jakobstien 1, 7, 9 og Utsikten Alle 1.