Politikerne omgjorde salget av denne gården for å unngå hyblifisering. Det var til ingen nytte

Da Trondheim kommune solgte bygården på Møllenberg, krevde politikerne at gården skulle seksjoneres først. Samme firma kjøpte alle fem seksjonene.

Gamle Kongevei 2: Eiendommen ble seksjonert og solgt etter at formannskapet vedtok at den måtte seksjoneres.   Foto: Aagot Opheim

Selskapet Lettbo AS er oppført som eier av Gamle Kongevei 2A og 2B. Eiendommen ligger rett ved Innherredsveien i Trondheim og består av en forgård og en bakgård med samme gårds- og bruksnummer. Loven sier at ingen kan eie mer enn to seksjoner i ett sameie. Ordlyden i eierseksjonsloven paragraf 23 er slik: «Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.» Men loven har noen unntaksbestemmelser.