- Vi har slått Fosen vind!

- Vi har slått Fosen vind. Nå skal vi feste i tre dager, som det høver seg ved store anledninger.

To av tre andelseiere i driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke, Leif Arne Jåma (foran i Bildet) og Tom Mathias Jåma ( i midten i sofaen) var sammen med flere i familien da Høyesterett la fram sine vurderinger og voterte. Til venstre senior Arvid Jåma som har kjempet mot vindkraftutbyggingen siden 1999. De andre familiemedlemmene er Karoline Norum, Lars Peder Dunfjeld, Sara Emilie Jåma og Peder Anton Haugen Jåma.   Foto: privat