Dette får statsbudsjettet å si for Trøndelag

Det siste statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen legges fram klokken 10, tirsdag. Dette er konsekvensene for Trøndelag.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en oppstartsbevilgning på 500 millioner kroner for igangsetting av byggingen av Ocean Space Centre.  Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Klokka ti kom regjeringens forslag til statsbudsjett. Det inneholder blant annet en fortsettelse på flere allerede planlagte og påbegynte vegstrekninger på E6 sør og nord for Trondheim, og på E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra i Heim kommune.