Vil bygge ny dagligvarebutikk her. Det er bare ett stort problem

Norgesgruppen vil bygge ny dagligvarebutikk på Ranheim i Trondheim. På tomta er det imidlertid planlagt en fremtidig jernbanetrasé.

På tomta i skogen mellom veien og papirfabrikken vil Norgesgruppen bygge en midlertidig butikk.   Foto: Morten Antonsen

– Det koster for oss mye mer at eiendommen ikke benyttes, sier regiondirektør Ivar Sølberg i Norgesgruppen.