- Vi sa mange ganger at de tok en risiko

Etter å ha kjørt rundt i Storheia vindkraftverk i nesten fire timer, sier Arvid Jåma: - Dere ser hvor mye naturen er rasert, og dette skal være grønn energi.

Kartet viser størrelsen på Storheia og Roan-anleggene i forhold til Trondheim. Kilde: Norgeskart  Foto: Illustrasjon: Ingrid Meisingset

Dersom vindkraftverkene Roan og Storheia på Fosen må fjernes, står utbygger overfor en enorm oppgave.