- Barna utsettes for mishandlingen jeg prøvde å få slutt på

Da «Lone» og «Ingrid» gikk ut av det de hevder var voldelige ekteskap, opplevde de at barnevernet truet med omsorgsovertakelse dersom de ikke deltok på kurs for å lære å samarbeide med eksmennene.

Mødrene ønsker å slippe å ha kontakt med eksmennene og heller forholde seg til de konkrete samværsavtalene bestemt i domstolene.  Foto: Morten Antonsen

- I familier hvor den ene blir utsatt for psykiske eller fysiske overgrep, er det potensielt destruktivt med slike kurs. Den typen familier har ofte ikke noe i en slik kursmodell for å gjøre, sier psykolog Harald Vestgöte Kirsebom.