Ny rapport om hjelpen til barn og unge med alvorlige psykiske problemer: - Gir grunn til bekymring

Høyt sykefravær, et stort antall ansatte som har sluttet og en massiv økning av unge pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Det forteller en fersk rapport fra St. Olavs avdeling Bup Lian.

Den medisinskfaglige kompetansen blir særlig utfordret ved høy turnover og høy bruk av vikarer, heter det i rapporten fra Bup Lian.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

I fjor høst slo en rekke tidligere og nåværende ansatte alarm om forholdene ved Bup Lian.