Mange hoster og er syke. Vanskelig å skille virusene fra hverandre

Det er mye virussmitte rundt oss nå og mange smittestoff som kan gi forkjølelsessymptomer. FHI anbefaler å bli hjemme og få tatt en koronatest hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det er mulig at influensaen blir ekstra hard, fordi vi ikke var eksponert for den i fjor, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.   Foto: Jan Tomas Espedal

– Det er vanskelig å skille de ulike luftveisvirusene fra hverandre bare på symptomer, sier avdelingsdirektør Line Vold, Avdeling for smittevern og beredskap, ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.