Tomta blir kalt indrefileten på Lade. Nå åpner bygget for de sykeste psykiatripasientene

I dette bygget skal alvorlig psykisk syke personer som kan være voldelige og farlige, legges inn bak låste dører. - Vi ønsker å gi dem en meningsfull hverdag, sier avdelingssjef Antje Daniela Gross-Benberg.

Avdelingssjef Antje Daniela Gross-Benberg, og klinikksjef Elin Ulleberg gleder seg til å kunne ta i bruk det nye sikkerhetsbygget. I november flyttes pasienter og dømte fra Brøset til Østmarka.  Foto: David Engmo

Da de oppdaget at en giftig plante skulle plantes i blomsterbedet i den nye hagen, tok de affære.