- De forventer at vi skal håndtere dem uten tvang. Det går ikke alltid

Forventningene til helsevesenet øker, sier avdelingssjef: - Vi skal håndtere en kompleks samfunnsutfordring, behandle problemer hos den enkelte og samtidig bruke mye mindre tvang.

Avdelingssjef ved Psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital, Knut Langsrud, sier at lovendringen er en tråd i en ønsket samfunnsutvikling.   Foto: Rune Petter Ness

- Målet er at psykisk syke også skal kunne fungere i samfunnet, og at bruken av tvang skal ned. Det kan være en medvirkende årsak til at flere med psykiske lidelser bor hjemme nå sammenlignet med 10-20 år tilbake, sier avdelingssjef ved Psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital, Knut Langsrud.