Mobbeplan skal vedtas uten at skolene er hørt

I fjor på denne tida ble Trondheim kommunes mobbeplan sendt tilbake. Nå er den endret, etter sterk kritikk. Men skolene opplever ikke at de er hørt.

- Vi mener fortsatt det er mye tekst, med et omfang på 13 sider og at det kunne vært ryddet i strukturen for å tydeliggjøre hva som er konvensjoner, lover, strategier og eksempel på ulike hendelser og tiltak. Det mangler også henvisninger til lovtekster som brukes for å underbygge dokumentet, mener Robert Flataas i Skolelederforbundet.  Foto: Espen Bakken

«Handlingsplanen mot mobbing, vold og trakassering» ble ikke diskutert blant rektorene før den gikk til politisk behandling i fjor høst. Dermed hadde den heller ikke forankring hos de enkelte skolelederne.