Trebarnsfar reagerer på utrygg skolevei: - Jeg ble overrasket og skuffet

En ny vei skulle sørge for tryggere trafikk og gi kollektivgate langs skoletomta. Nå er planene skrotet fordi de ville gitt negative konsekvenser for nye boliger. - Veien er ikke trygg, sier FAU-leder.

FAU-leder Lasse Pedersen ved Nidarvoll skole er bekymret for trafikksikkerheten når Sluppen omformes til en helt ny bydel.  Foto: Kristoffer Furberg

Tusen elever skal inn i de nye skolene ved Bratsbergvegen i Trondheim. De får en trafikkfarlig hverdag om det ikke tas grep, mener Lasse Pedersen. Han er leder i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Nidarvoll skole.