Legekontorer ringes ned av elever med koronasymptomer: - Tiden vår kan brukes bedre

Flere legekontorer opplever en økning i henvendelser fra skoleelever som ønsker legeerklæring, etter at regjeringen avviklet fritaket fra fraværsgrensen.

Fastlege Johanne Westin er bekymret for at elever går på skolen med koronasymptomer.   Foto: Richard Sagen

De siste ukene har koronasmitten i Trondheim vært økende, spesielt i aldersgruppen 10 til 20 år. Samtidig har elever på videregående skoler igjen måttet forholde seg til fraværsgrensen på 10 prosent, etter at regjeringen avviklet fritaket fra regelen fra 11. oktober.