Ny molo her kan åpne for førerløs rutebåt langs store deler av Trondheim

– Dette kan bli attraktivt både for trondhjemmere og turister, mener Arbeiderpartiets Roar Aas.

Skissen viser hvordan en ny molo med rutebåt kan bli.  Foto: Rambøll

I flere år har planene om ny molo og kaianlegg for rutebåt ved Ladekaia på Østmarkneset i Trondheim blitt omtalt. Nå er ideen langt mer konkretisert. Bygningsrådet skal den 9. november avgjøre om forslaget til detaljregulering skal sendes ut på høring. Planen kan bli endelig vedtatt i løpet av neste år.