Dette skjer dersom politikerne vedtar trafikklys-modellen:

Alle skoler på grønt, skoler med mye smitte på gult

- Dette har ikke vært lett og det er ingen ønsket situasjon, sier oppvekstsjefen i Trondheim.

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen foreslår trafikklys-modell i skolen i onsdagens formannskap.  Foto: Håvard Jensen

- Trafikklysmodellen er ryddig, enkel å forklare og den erstatter mange ulike og inngripende enkelttiltak. Rektorene melder til oss at dette er hensiktsmessig nå, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Lasse Arntsen.