- Dette er absolutt det mest krevende jeg har stått i som sykehusdirektør

Sykehusdirektør Grethe Aasved er svært bekymret for driftssituasjonen ved St. Olavs hospital. Skyhøyt sykefravær de siste ukene, stor pågang av pasienter og mange utskrivningsklare pasienter gjør at sykehuset nå fortsetter med gul beredskap.

- Det ansatte er minst opptatt av nå, er årets julebord, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. Som følge av smittesituasjonen i Trondheim og driftssituasjonen ved sykehuset, avlyser nå St. Olav alle sosiale arrangementer.  Foto: Kim Nygård

- Vi har aldri vært i en sånn driftssituasjon som dette siden jeg kom hit. Dette er absolutt det mest krevende jeg har stått i som sykehusdirektør, sier Grethe Aasved.