- Det samene forteller, gjør veldig sterkt inntrykk på meg

Statsråd Marte Mjøs Persen møtte samene på Fosen fredag. Hun sier ikke unnskyld til samene, men er opptatt av å sikre deres måte å leve på.

Statsråd Marte Mjøs Persen på omvisning i Roan Vindpark, en av de to vindkraftanleggene der Høyesterett mener konsesjonen er ugyldig.   Foto: Kim Nygård

- I dag har hun med selvsyn sett de voldsomme naturinngrepene, og hun har fått vår versjon, sier Leif Arne Jåma i sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt. Han er en av reindriftssamene som viser olje- og energiminister Marte Mjøs Persen rundt i de to vinkraftanleggene på Storheia og i Roan på Fosen.