NTNU med banebrytende kreftforskning: - Kan føre til at pasientene takler behandlingen bedre

Forskere fra NTNU skal undersøke en ny behandling for å hindre vekttap hos kreftpasienter.

Tora Solheim, Trude Balstad og Ola Magne Vagnildhaug har fått støtte fra Kreftforeningen til en ny klinisk studie.   Foto: Morten Antonsen

Enkelte kreftpasienter opplever vekttap, muskeltap og dårlig appetitt underveis i sykdomsforløpet. Tilstanden, med det medisinske navnet kakeksi, kan blant annet føre til at man takler kreftbehandlingen dårligere enn vanlig.