Mangelen på bøker og læremateriell i skolen:

Lærere vil ikke stå i kopirommet, men i klasserommet

Når det ikke er penger til nye lærebøker, setter lærere sammen egne undervisningsopplegg i form av lenker og løsblad. Elever får mer skjermtid og mer rot i sekken.

Etter utdanningsreformen Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen) opplever lærerne at de ikke har tilgang til læremidler. Cathrine Midelfart har med bøker og spill hjemmefra til sine førstetrinnselever.  Foto: Mariann Dybdahl

Gamle lærebøker harmonerer ikke med nye læreplanmål og det kjøpes ikke inn nye bøker i skolene. Mye av lærernes forberedelsestid tilbringes ved kopimaskina.