Prøver å endre planer for omstridt høyblokk i Trondheim

I forkant av bystyrets endelige avgjørelse kan det gå mot at det blir en 14 etasjers høyblokk på Hallset i Trondheim. Lokale Ap-politikere har en siste bønn.

Skissen viser hvordan høyblokka på Hallset kan bli dersom utbyggerne får bygge slik de ønsker.   Foto: ARC ARKITEKTER AS/SAKSDOKUMENTENE TIL BYSTYRET

Planene om høyhuset på 14 etasjer der Migo-senteret på Hallset står i dag, har møtt stor motstand blant enkelte i nabolaget. Det er i Selsbakkvegen 37 at utbygger Selvaag bolig vil reise det nye bygget.