Smittesituasjonen i Trøndelag:

- Det er mye smitte for tiden i hele fylket

I nesten hele Trøndelag er det nå mye smitte i omløp. Det gjør fylkeslegen bekymret.

Fylkeslege, Jan Vaage, forteller om en smittesituasjon i Trøndelag med mye smitte om dagen.  Foto: Espen Bakken

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, er bekymret for smitteøkningen i Trøndelag den siste perioden.