Dette er koronasituasjonen i Trondheim nå

Kommunedirektøren orienterer politikerne i formannskapet tirsdag. Her er hovedpunktene.

Kommunedirektøren tegner et bilde av at smitten er stabilisert i Trondheim, men høye smittetall over tid og annen sykdom lager problemer i barnehagene.   Foto: Morten Antonsen

Politikerne skal bli orientert i slutten av møtet som startet klokken 09.00, men allerede nå er kommunedirektørens orientering tilgjengelig.