Fant ulovlig bygging i hver sjette kontroll

Brannvesenet er bekymret for hvordan ulovlig bygging på Møllenberg påvirker brannsikkerheten.

Brannvesenet skal kontrollere gårdene på Møllenberg kvartal for kvartal, for å sikre at brannsikkerheten er god nok.  Foto: Christine Schefte

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har siden 2018 intensivert arbeidet med tilsyn på Møllenberg.