Skal rive bensinstasjon i Trondheim og bygge nytt i seks etasjer

Utbyggeren ser for seg å leie ut til St. Olavs hospital eller NTNU og vil bygge høyere enn reguleringsplanen tillater.

Bensinstasjonen i Elgeseter gate i Trondheim.  Foto: David Engmo

På nabotomta er det allerede hektisk byggeaktivitet der NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud skal samles under samme tak i Elgeseter gate 10.