Her er de nye planene for en hel bydel

Studentersamfundet kan bli nabo til et sju etasjers høyt tårn. Det er en del av detaljplanene for ny NTNU-campus.

Fengselstomta: I dag er det god plass på tomta der Vollan fengsel lå. Nå skal parkeringsplassen både få nybygg for Studentersamfundet og NTNUs nye campus. Til høyre ligger Statsarkivets bygning fra 1920-tallet Det blir en del av campus og senter for kunst, musikk, arkitektur og design.  Foto: Morten Antonsen

Endelig er det mulig å se illustrasjoner for hvordan det nye universitetsområdet til NTNU kan bli. Statsbygg har levert de første forslagene til detaljplan for den store campusutbyggingen på og ved Gløshaugen og starter med området bak Studentersamfundet. Der ligger verneverdige bygninger og trær tett i tett. Det er mye å ta hensyn til.