Samene om olje- og energiministeren: - Hun legger opp til en total og langvarig omkamp

Advokaten for samene i Nord Fosen siida mener Olje- og energidepartementet (OED) har en sterk egeninteresse av å komme seg rundt dommen - og nå legger opp til en langvarig omkamp om egne feil.

BLIR IKKE ENIGE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen møtte tidligere i høst advokatene som representerer samene på Fosen. Nå ser det ut som det blir flere møter. Mjøs Persen til venstre. Advokatene Eirik Brønner for Sør-Fosen siida og Knut Helge Huru og Jon A. Lange for Nord-Fosen siida. Til høyre observatør for sametinget, Torvald Falch.  Foto: Kristin Svorte

- Brevet OED nå har sendt partene viser at man dessverre ikke respekterer konklusjonen fra Høyesterett i storkammer om at utbyggingen strider mot reindriftsutøvernes menneskerettigheter, sier advokaten til samene Nord-Fosen siida, Jon-Andreas Lange.