Årets hverdagshelt (4/5)

Når Jorunn går på topptur, får hun gode ideer. Det har gitt bygda en ny giv

I flere tiår har Jorunn Eiternes Dolmen jobbet for å skape stolthet for bygda, som stadig har mistet innbyggere. Og nå begynner folket å komme tilbake.

Jorunn Sylvia Eiternes Dolmen i Gravvik er nominert for sitt brennende engasjement for Gravvik i Nærøysund kommune.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Da Jorunn Eiternes Dolmen vokste opp i Gravvik i Nærøysund kommune, var det åtti elever på skolen. I dag er det ni.