Vil bygge 53 boenheter på bratt tomt: – Blir veldig synlig fra Trondheim sentrum

En bratt og delvis ubebygd skråning på Dyrborg i lia over Byåsveien i Trondheim kan bli utbygd med 53 nye boenheter.

«Sett fra Elvegata», står det om denne skissen i saksdokumentene.   Foto: TAG ARKITEKTER/YME ARKITEKTER AS

– Dette er et veldig stort kompleks som blir veldig synlig fra Trondheim sentrum, sier Høyres Trygve Bragstad.