Vi har spurt dem alle - dette angrer din ordfører på

Et nytt korona-år er avsluttet. Vi har stilt tre spørsmål til alle 38 ordførere i Trøndelag.

De synes mye har gått bra, selv om korona har prega året. Tre av de 38 trønderske ordførerne er helt ferske i jobben.  

Hva var det beste som skjedde i 2021?