Historieprofessor fikk skriftlig advarsel fra NTNU og klaget. Nå har han fått svar

Historieprofessor Øyvind Thomassen fikk skriftlig advarsel for å ha videresendt fortrolig e-post. Da klaget han NTNU inn til Sivilombudet.

Historieprofessor Øyvind Thomassen sier nå at han gjorde det han mente var best slik situasjonen var den gangen.   Foto: Richard Sagen

På Institutt for historiske studier ved NTNU var konfliktene så store at instituttet ble delt i to høsten 2019. Ansatte gruet seg til å gå på jobb. Folk greide ikke møte hverandre på gangen - langt mindre samarbeide.