72 elever og lærere på barneskole i Trondheim har fått korona

Både lærere og elever fra alle trinn ved Singsaker skole er smittet av koronaviruset. I kveld skal skoleledelsen møtes for å løse bemanningsutfordringene dette medfører.

Det var lang kø for å teste seg på Leutenhaven søndag ettermiddag.  Foto: Bård Sande

Singsaker skole sendte søndag ut en melding til alle foresatte der de opplyser om at smittesituasjonen på skolen ikke ser ut til å avta.