Planlegger nytt bygg i bryggerekka i Trondheim: - Ikke pent det som står der i dag

Tomta mellom Royal Garden og Bakke bru kan romme mange nye arbeidsplasser, men hvor stort det skal være er ikke utbyggeren og kommunen enige om.

Denne illustrasjonen viser kommuneadministrasjonens anbefaling med et bygg i fem etasjer.  Foto: Sakspapirer til bygningsrådet

- Det er ikke pent det som står der i dag.