Ny bru her kan endre dine turvaner ved Trondheim sentrum

En ny gang- og sykkelbru over Rosenborgbassenget åpner for en sammenhengende promenade fra Solsiden på Nedre Elvehavn og langs utløpet av Nidelva.

Skissen viser forslag til gangbru over Rosenborgbassenget helt ytterst ved Nidelvas bredder.  Foto: norconsult

– En bru der vil gi bedre trafikkflyt mellom Nedre Elvehavn og Nyhavna. Det er en barriere der i dag. En bru vil åpne promenaden nedover langs utløpet av Nidelva. Dette er en fin del av byen, sier Høyres Ingrid Skjøtskift.