Her kan det komme 14-etasjers høyhus og 600 nye boliger

Aksen fra Nyhavna i vest til Leangen i øst i Trondheim står foran en enorm boligutbygging. Nå kommer et nytt storprosjekt i Haakon VIIs gate på politikernes bord.

Denne skissen viser hvordan området kan bli når det står ferdig.  Foto: Oslo Works/KOHT

– Boligbyggingen og befolkningsveksten i barneskolekretsene Lilleby, Lade og Strindheim har vært høy de siste årene. Potensialet for videre vekst er også høyt gitt den store summen fremtidige boliger i vedtatte og igangsatte detaljreguleringsplaner i området, sier planlegger Håkon Strand ved byplankontoret i Trondheim kommune.