Fortau truer hagene på Berg

Kong Inges gate er i elendig forfatning og trenger omfattende opprusting. Men flere beboere langs villagaten er opprørt over Trondheim kommunes planer.

Rute 60 trafikkerer Kong Inges gate. Beboerne frykter at en utvidet kjørebane kan føre til økte hastighet for både buss og biler.  Foto: Kjell A. Olsen

Bred gate og brede fortau vil beskjære hager og innkjørsler i det veletablerte strøket. Verre er det kanskje at ingen innspill som kunne ha gjort opprustingen mindre belastende, er tatt hensyn til.