Eksperimenterer med fem nye boliger på Svartlamon

Fem boliger på Svartlamon skal oppføres i et eksperimentelt byggeprosjekt hvor mennesket, ikke bygget, er det mest sentrale.

Kathrine Standal er daglig leder i Svartlamon boligstiftelse, Trygve Ohren en av arkitektene bak de eksperimentelle husene. De jakter på byggere og beboere som vil skape en fremtid på Svartlamoen.  Foto: Vegard Eggen

Alle som ønsker å bli et del av selvbygge-prosjekt med mål om egen bolig, kan søke.