Lager en mobilapp for demente

Forskere i Trondheim tror de har funnet svaret på hvordan personer med demens skal få mer frihet, og pårørende mer ro.

Kristine Holbø er en av forskerne bak appene «Aktiv» og «Aktiv service», som skal lanseres til neste sommer. 

Arbeidet med å utvikle appen «Aktiv» er i full gang på Sintef i Trondheim. Målet er at personer med demens skal få en bedre hverdag ved hjelp av sin smarttelefon.