Her skal folk bo som forsøkskaniner

Dette er et levende laboratorium. Huset skal produsere mer energi enn beboerne bruker.

Thomas Berker (t.v.) og Hans Martin Mathisen er begge professorer ved NTNU i henholdsvis tverrfaglige kulturstudier og energi og prosessteknikk Sammen er de ansvarlige for et levende laboratorium der de skal studere hvordan folk bor i et nullutslippshus. 

På Gløshaugen, rett ved Perleporten, blir det reist en enebolig. Her skal folk bo og leve hverdagslivet sitt for at NTNU-forskere skal finne ut hva som skjer når folk tar i bruk et nullutslippshus, et hus som skal produsere sin egen energi uten utslipp av CO2.