Vil ha dialog om nye fortau

Med utgangspunkt i beboerengasjementet i Kong Inges gate, ber Venstres kommunalråd Jon Gunnes Trondheim kommune legge om stilen.

Engasjement: Beboerne i Kong Inges gate protesterer mot kommunale planer om utvidelse av vei og fortau. Planene truer hagene til folk. Fra venstre Johan Anton Wikander, Jon Gunnes (V), Knut Bekkevahr, Randi Ravlo, Andrew Perkis, Siri Vaagan og Yngve Olav Aartun.  Foto: Kjell A.Olsen

I Kong Inges gate har kommunen et prosjekt på trappene som skal gi bredere fortau med plass til snøopplag og bredere gate med sykkelfelt. Målet er økt trafikksikkerhet i en gate der det går buss og der det ferdes skolebarn på vei til og fra Berg skole.