- Høyskolene vil forsvinne

Omformingen av studie-Norge vil bety at høyskolenivået forsvinner, sier rektor Gunnar Bovim. NTNU vurderer å innlemme fire høyskoler.

Rektor Arne Erik Holdø (på første rad) fra Høgskolen i Narvik, rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund og to andre høgskolerektorer vil gjerne komme under NTNUs vinger.  Foto: Vegard Eggen

Kartet for fremtidens høyskole- og universitetssektor blir tegnet i disse dager.