Trondheim er versting i nedbygging av dyrkajord

Bare Sola omdisponerte mer jord til andre formål enn landbruk i perioden 2007-2013.

Omdisponert: Det dyrkes korn på dette arealet ved Granåsen gård, men det er bestemt at området skal brukes til andre formål, sier rådgiver Geir Ivar Sandrød i Trondheim kommune. 

– Det er et sterkt utbyggingspress fra næringsliv, veibygging og boliger i Trondheim, sier rådgiver Geir Ivar Sandrød ved miljøetatens faggruppe for landbruk.