- Forskning viktig for villaksen

- Hvorfor har ikke regjeringen ennå gitt Salmar tillatelse til utprøving av havmerdene, spør ordfører Rita Ottervik.

I Trondheim er laksefisket viktig først og fremst som en aktivitet for folk flest, sier ordfører Rita Ottervik.  

- Hvis det skal bli kontroll på lakselus og rømming fra oppdrettsanlegg, må det satses på forskning og utvikling, sier Rita Ottervik.