- Sykdomssmitte fra oppdrett vel så farlig som lakselus

Ikke bare smitter fiskesykdommer fra oppdrettsanlegg til villfisk. Sykdommene kan være mer dødelig for villaksen enn lakselus.

Et pågående forskningsprosjekt i Trondheimsfjorden tyder på det.