- Vi ville at opplysninger om arvelig kreft skulle gjemmes i hemmelige arkiver

Arvelig kreftrisiko var svært tabu. I dag jobber fagfolk for mer åpenhet.

Fagfolk oppfordrer dem med påvist høy kreftrisiko til å være åpne. Slik har det ikke alltid vært, forklarer leder ved seksjon for kreft og arv ved Oslo universitetssykehus, Lovise Mæhle. Her er hun på familiens feriested i Sunndal.  Foto: Helle Gannestad

Mye har skjedd siden Oslo universitetssykehus startet med gentesting for å avdekke arvelig kreft. Ikke bare kunnskapen har økt betydelig – også åpenheten.