- Bygg campus som St. Olavs Hospital

- St. Olavs Hospital er et forbilde for hvordan NTNUs campus kan utvikles, sier universitetslektor Geir Brendeland.

Åpent: Geir Brendeland mener campus må invitere folk inn og leve 24 timer i døgnet. 

NTNU og Trondheim kommune trenger ikke å gå over bekken etter vann for å finne ideer til fremtidig campus, mener Brendeland som er styremedlem i Norske Arkitekters Landsforening.